top of page

Tips om lys

 • Brænd aldrig lys uden opsyn.

 • Flyt aldrig brændende lys.

 • Hold brændende lys væk fra børn og dyr.

 • Delvis lukkede eller dybe stager kan medføre antændelse af hele overfladen på lyset med risiko for, at f.eks. glasstager kan sprænges.

 • For at opnå maximal brændetid, bør fyrfadslys altid brænde ud og slukke af sig selv.

 • Når du brænder et bloklys, er det vigtigt, at lyset får lov til at brænde helt ud til kanten, før det slukkes første gang. Hvis lyset kun brænder kort tid, vil det brænde nedad og ikke udad - og herved forkortes brændetiden.

 • Placér brændende lys med min. 10 cm afstand.

 • Placér aldrig brændende lys tæt på brandbare materialer.

 • Placér aldrig brændende lys i træk.

 • Placér aldrig brændende lys i nærheden af varme.

 • Placér altid brændende lys i lodret position.

 • Sæt aldrig lys på brandbart materiale. Brug altid stage eller holder.

 • Hæld aldrig vand på brændende lys.

 • Pust aldrig flammen ud. Brug altid lyseslukker.

 • Vægen må max. være 1 cm.

 • Kanten på lyset, må max. være 1 cm.

 • Hold altid skålen på lyset rent for brandbart materiale (støv og vægerester).

 • Vær altid sikker på at alle lys er helt slukket, før lokalet forlades.

 • Lys soder

 • Luft altid grundigt ud, når lysene er slukket.

Palmo Dusty Rosa_1.JPG
bottom of page